Property Strategy Sessions - ParkTrent

Property Strategy Sessions

Are you looking to create wealth independence through property investment?

Whether you want to break into the property market, help your children with their education, or set yourself up to live a comfortable retirement, a well-researched property investment plan can assist you achieve your financial goals.

ParkTrent’s property strategy sessions provide you with a straightforward introduction to the market with tried and tested tips and strategies for success. Best of all, workshops are FREE of charge and attendees have the opportunity to enter the lucky door prize.

Building Wealth Through Property Investment

Topics to be covered include:

  • Why you need to be looking at today's market
  • Participants will receive a step by step guide to paying off your mortgage sooner
  • Helping you understand the best practices for funding a property
  • Identifying all new tax reductions strategies you can take advantage of
  • Helping you identify what questions you should be asking before investing
  • Using property investment as a stepping stone towards home ownership.

After the workshop you will have an opportunity to speak to the presenter, or a ParkTrent representative, to answer any additional questions you may have.

These sessions run for approximately one hour and include light refreshments.

Register-Now-Button


 

Building Wealth Through Property Investment with a Vietnamese Interpreter

Due to popular demand, ParkTrent offers property investment seminars with a Vietnamese interpreter. These seminars run for approximately 90 minutes.

Quý khách đang muốn làm giầu thông qua đầu tư địa ốc?

Quý khách có muốn tìm hiểu thị trường địa ốc, hỗ trợ cho việc học tập của con quý khách, hoặc tạo lập một cuộc sống thoải mái khi nghỉ hưu, một kế hoạch đầu tư địa ốc tốt có thể giúp quý khách đạt được các mục tiêu tài chính này.

Các Hội thảo của Tập đoàn địa ốc ParkTrent cung cấp cho quý khách các thông tin ban đầu về đầu tư địa ốc với những bí quyết và chiến lược đảm bảo sự thành công. Trên hết, các buổi Hội thảo là MIỄN PHÍ và người tham dự có cơ hội tham gia bốc thăm trúng thưởng may mắn.

Các chủ đề Hội thảo gồm có:

  • Các chiến lược tối thiểu hóa tiền thuế như vay tiền để đầu tư địa ốc, khấu trừ thuế và những lợi ích của việc mua nhà dự án.
  • Sử dụng đầu tư địa ốc để trả khoản vay hiện tại của quý khách.
  • Các dự án địa ốc nổi bật tại các vùng đang phát triển của Bang Victoria và Bang Queensland.
  • Những xu hướng mới nhất của thị trường địa ốc, tiền cho thuê nhà và các khoản lợi tức.

Sau Hội thảo, quý khách sẽ có cơ hội được trao đổi với Diễn giả hoặc Người đại diện của Tập đoàn địa ốc ParktTent để hỏi thêm hoặc làm rõ thêm bất kỳ câu hỏi liên quan đến đầu tư địa ốc nếu có.

Hội thảo sẽ diễn ra trong khoảng 90 phút và kết thúc bởi bữa ăn nhẹ dành cho khách tham dự.

Để đăng ký bằng Tiếng Việt hãy gọi cho chị Hà Dương số máy 0424506025 hoặc email viet@parktrent.com.au

Register-Now-Button-Vietnamese


Already a property investor?

If you are the current owner of an investment property you may already be familiar with some of the topics covered at ParkTrent’s property investment workshops. Why not take the next step and expand or optimise your portfolio. Contact us today on 1800 652 224 to arrange a one-on-one appointment with a property consultant. Alternatively you can browse our current investment properties online.

Talk to a property investment consultantfind an investment property


Attended a ParkTrent property investment seminar in the past?

If you have previously attended a property investment seminar, why not take the next step and book a one-on-one appointment with a property consultant. This will provide you the opportunity to learn more and have all your questions answered. Contact us today on 1800 652 224 or complete the online form.

Talk to a property investment consultant